Е–Арх Студио

Зала за културни събития

гр.Варна, 2020

Екип: 
арх. Галина Балева, арх. Мартин Христов
Клиент: 
Първа езикова гимназия

Е-Арх Студио

Ул Генерал Столетов 3, Офис 9
Варна 9000, България
+359 52 321 320 телефон

office@e-arch.net